Od 27.4.2020 je naše autoškola za určitých hygienických podmínek v provozu.

Pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

− teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,

− u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

− účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

− při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

Školení řidičů
Plán výuky autoškoly
Přihláška do autoškoly

Druhy výcviků

Základní výcvik

$ 100
  • AM
  • A2
  • A
  • B

Rozšířující výcvik

$ 100
  • B+E
  • C
  • C+E

Sdružený výcvik

$ 100
  • B+A1
  • B+A2

Vrácení ŘP

$ 100
  • Vrácení ŘP
0 Místo
0 Instruktoři
0 Let praxe
0+ Absolventů